СКОНУС представља највише представничко тело студената Републике Србије основано Законом о високом образовању и дефинисан Законом о студентском организовању.

5577

новогодишњих пакетића сваке године за децу Космета

230.000

студената из Србије у нашем представљању

13

година постојања

мисија и визија

Преко 110 потписаних споразума о сарадњи са студентским удружењима

СКОНУС представља највише представничко тело студената Републике Србије основано Законом о високом образовању и дефинисан Законом о студентском организовању.

Заштита интереса

Главна улога СКОНУС-а је да штити интересе студената на државном нивоу

СКОНУС представља највише представничко тело студената Републике Србије

СКОНУС своје обавезе испуњава путем Скупштине СКОНУС-а, Председништва СКОНУС-а, Председничког савета СКОНУС-а и институција у које делегира своје чланове као што су Национални савет за високо образовање и Национално акредитационо тело. СКОНУС је члан радне групе за израду Нацрта Закона о студентском организовању, члан радне групе за израду Стратегије образовања и члан радне групе за Спречавање одлива младих из високог образовања.

ПројектиПостани члан

догађаји

Галерија слика